HTV 7 - "CHÀO NGÀY MỚI" lúc 6g30 ngày 20/8 (thứ ba) :)


(từ phút thứ 14)


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM