Giới thiệu sách mới của mình ở VTV 1 và VCTV :)

https://www.youtube.com/watch?v=6NZUVckHIgM

 

http://vtv.vn/video-clip/131/Van-hoa-Giai-tri/category81/Moi-ngay-mot-cuon-sach-14052014/video38878.vtv

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM

SÁCH MỚI SÁCH MỚI ĐÂY