Sự tích về người đàn bà khảo cổ và sự lộn xộn của thế giới. (truyện 100 chữ p.2)


Có một bầu rượu và một tảng đá ven mây. 1000 năm trước một người đàn bà cưỡi gió đi qua, dừng lại. Người đàn bà chộn rộn rót rượu lên tảng đá. Hi Mã Lạp Sơn rung động. Người đàn ông đứng lên từ đá. Thế là bọn khỉ bắt đầu ghi vào lá: tình yêu, chiến tranh và hoà bình...
1000 năm sau,
một người đàn  khác lại chộn rộn đào bới nhưng chỉ thấy đá! Đờn ông còn mải làm bạn với bầu rượu, khi nào say mới xuất hiện trên FB.Tặng ông, BT :)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)