VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG (155) Xuấn Mậu Tuất :)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: Như Thị Ái Hồ, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GỌI LÀ THƠ (37) Một chuyến bay

Một lần tôi bay qua nửa bầu trời Dưới kia trái đất khi ngày khi đêm Nơi tôi đến một nơi xa lạ Những tòa thành đồ sộ Những ng...