VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG (155) Xuấn Mậu Tuất :)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: Như Thị Ái Hồ, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và ngoài trời

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)