VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG (155) Xuấn Mậu Tuất :)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: Như Thị Ái Hồ, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và ngoài trời

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LUẬT VỀ ĐẶC KHU VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN, VỚI LỊCH SỬ

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

NGHĨ NGỢI ĐƯỜNG XA