XONG MỘT VIỆC LỚN :)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Hoàn thành sau 2 năm với sự cộng tác của một số đồng nghiệp :)

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

1997 - 2017: 20 năm từ Phó tiến sĩ mới thành tiến sĩ:D
Dù chưa bằng nhều người nhưng thực sự mỗi công trình là một cố gắng lớn để "vượt lên chính mình" 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)