Vụn vặt đời thường (81)Căn nhà ngoại ô :)

Bạn học lớp 12 ở Marie Curie :)
Bạn học phổ thông ở Hà Nội
40 năm sau, gặp lại bạn đã vượt biên cuối 1975 :)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)