Vụn vặt đời thường (59)

@ Như nước đại việt ta từ trước/ vốn có nền văn hoá đại kinh!!!

Bữa trước, khi tham gia bình luận một chương trình ca nhạc của VTV (chương trình này chưa phát sóng), nhân có người nói về sự lạc quan trong các khúc cách mạng... Mình nghĩ thế này: Sự lạc quan trong chiến tranh là điều may và cũng là không may của nước ta! May mắn là nhờ có sự lạc quan ấy mà thế hệ tham chiến đã vượt qua được bao nhiêu đau thương mất mát... Nhưng không may là như vậy thì đối với nước ta chiến tranh không còn là hiện tượng bất thường!
Bốn mươi năm im tiếng súng nhưng chiến tranh chưa chấm dứt trong nhiều người.
Một quốc gia mà chiến tranh trở nên quen thuộc thì không chỉ là không may mà còn là bất hạnh!

 Nếu bạn được nhận điều gì xứng đáng mà bạn khoe thì là bình thường. vậy khi bạn từ chối một điều mà bạn coi là không xứng đáng với bạn thì cũng bình thường, việc gì phải coi sự từ chối như là "sự kiện" để mọi người phải biết?!

@ Từ điển (nhảm) của tui:"Hao gầy" tức là hao nhiều tiền mà hem có gầy.
"Đắng lòng" tức là lòng chưa rửa sạch nên ăn bị đắng
"Một chín một mười" tức là một người Mười còn người kia là Mười trừ Chín

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)