Vài cổ vật trong một sưu tập lớn (ở nước Mỹ)
Hai chị em đến xem, và nhờ Kelvin Tran có máy xịn nên chị không phải chụp hình  :)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM

SÁCH MỚI SÁCH MỚI ĐÂY