Vương quốc ThơXứ nọ mọi người cứ xuất khẩu là thành Thơ. Vì vậy Thơ dùng để ăn mặc, làm phân bón, làm thức ăn gia súc... Sáng sớm ra đồng ngâm thơ thì lúa lên xanh tốt, ra chuồng đọc thơ là heo gà lớn nhanh như thổi. Năm nào trình diễn thơ thì được mùa to.
Thời gian trôi qua trôi qua... cho đến nay ở vương quốc Thơ tất cả người, cây, con vật đều trở thành dị dạng.


(truyện 100 chữ)


 *Có thể thay Thơ bằng một thể loại khác :).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)