Vài khoảnh khắc

 Với con gái Châu Quyên

 Cổ nhưng chưa cũ, hehe :)

Cô đơn cô đơn... :D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM

SÁCH MỚI SÁCH MỚI ĐÂY