Chuyến đi cuối (của) năm 2012
Đà Nẵng - Huế - Hội An. Chuyến đi cuối cùng của năm 2012.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM