MƯỢN DẤU THỜI GIAN


 Cà phê trò chuyện với họa sĩ Phan Nguyên, chủ website "Mượn dấu thời gian" và là một "bạn đọc" của mình.

http://phannguyenartist.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)