CHIANG MAI





 lễ hội Songran (té nước) mừng Năm mới của Thailand. Chỉ đi một đoạn đường được dội nước ướt nhẹp :)

Ngã ba sông Mekong biên giới Thailand - Laos - Mianmar



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM

SÁCH MỚI SÁCH MỚI ĐÂY