Cô và trò :)


Ngày 20/10 vừa qua. Đây là các bạn nghiên cứu viên trẻ của Viện, phần lớn là học trò của mình ở ĐHKHXH&NV.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM