Tạp chí Nghiên cứu phát triển số 1/2014

Số tạp chi cuối mình là Tổng Biên Tập bây giờ mới phát hành :)
Trong mỗi số tạp chí mình làm bao giờ cũng có 1 bài tư liệu của các học giả là người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài. Những bài này giúp bổ sung cho người nghiên cứu trong Viện những vấn đề cơ bản và vấn đề mới trong lĩnh vực KT - XH mà họ chưa được tiếp cận. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM