Hóa ra Pháp không chỉ có Paris :D

Tạm vài tấm hình, sẽ post tiếp và nếu chăm thì sẽ viết một chút :)

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM