Trưa mùng 5 ở Bông giấy

Hậu khảo cổ tui qua mắt Ngô Lực (Lực Art).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM