Sài Gòn, chủ nhật 15/5/2016.

ÔI THÀNH PHỐ CỦA TÔI :(

Hình ảnh: FB Lê Nguyễn Hương Trà, Bùi Dzũ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM