Tự do

 Nghe ở quán nhậu: Cô giáo hỏi: Vì sao Nữ thần Tự do lại cầm cây đuốc mà không cầm thứ khác? Học sinh 1:.../ HS 2..../ đến HS 3: vì bà ấy là nữ thần tự do nên muốn cầm gì mà chả được!
Mềnh chợt "ngộ" ra: Nhiều người cũng hiểu Tự do là như thế: muốn làm gì nói gì mà chả được!
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM