Chó con :)


Bầy chó con nhà tui có tên Cà Phê, Pạc xỉu và Bò sữa. Được 2 tuần, mới mở mắt.
Bố: Phú Quốc thuần, mẹ: Phú Quốc lai F1

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM