Vụn vặt đời thường (162). Một quán cà phê quen

.. Có một ngày Sài Gòn lạ lùng
Nửa mùa xuân nửa mùa lá rụng
Nửa nắng nửa mưa ngọn gió đùa cũng nửa
Một nửa thành phố ngủ quên
Chiều thôi mà ngỡ đã thiên thu rồi...
(SG 6.7.2018)

    Trong hình ảnh có thể có: Hậu Kc Nguyá»…n, Ä‘ang ngồi và trong nhà   Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người Ä‘ang ngồi và trong nhà
                                               
     Trong hình ảnh có thể có: 1 người, Ä‘ang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: Hậu Kc Nguyễn, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hậu Kc Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: Hậu Kc Nguyễn

Trong hình ảnh có thể có: Hậu Kc Nguyễn, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: Hậu Kc Nguyễn, đang đứng và trong nhà

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

Vụn vặt đời thường ( 152 ) MỘT BỨC ẢNH LÁ CỜ

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)