Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chuyến đi cuối (của) năm 2012
Đà Nẵng - Huế - Hội An. Chuyến đi cuối cùng của năm 2012.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét